//portfolio /layout

Dominikanie o prawdzie
Dariusz Duma, Serce i portfel
Józef Baran, Spadając, patrzeć w gwiazdy
Andrzej Turczyński, Codex argentus
Paul Murray OP, Matka Teresa